Lịch hàng tháng trồng rau củ quả

Posted by

Lịch được tính bằng năm dương lịch

* Tháng 1

– Bầu

– Cà chua , Cà pháo, Cà bát , Cà tím quả dài

– Cải cúc

– Dưa hấu Thái – Dưa chuột (Dưa leo)

– Đậu cove leo

– Xà lách xoăn tím – Xà lách trứng

* Tháng 2

– Bí đỏ giữa tháng – Bí xanh

– Cà chua – Cà tím quả dài

 – Cải cúc

– Dưa chuột (Dưa leo) – Dưa hấu Thái

 – Đậu bắp cuối tháng – Đậu cove leo – Đậu đũa

 – Mồng tơi

 – Mướp đắng (Khổ qua) – Mướp (Mướp hương)

 – Rau dền – Rau ngót

 – Xà lách trứng.

* Tháng 3

– Bí đỏ – Bí xanh

 – Cà tím quả dài

 – Cải cúc

 – Đậu bắp – Đậu cove leo – Đậu đũa

 – Mồng tơi – Mướp đắng (Khổ qua) – Mướp (Mướp hương)

 – Rau dền

– Rau đay

 – Rau muống

 – Rau ngót

– Xà lách không cuộn

* Tháng 4

– Cà chua

– Cà tím quả dài

– Củ cải trái vụ

– Mồng tơi

– Mướp (Mướp hương)

– Rau dền

 – Rau đay

– Rau muống

 – Rau ngót

– Xà lách không cuộn

* Tháng 5

– Cà chua

– Củ cải trái vụ

– Đậu đũa

 – Mồng tơi

– Mướp (Mướp hương)

– Rau dền – Rau đay – Rau muống

* Tháng 6

– Củ cải trái vụ

 – Đậu đũa

– Mồng tơi

– Mướp (Mướp hương)

 – Rau dền – Rau đay – Rau muống

– Thiên Lý.

* Tháng 7

– Bắp cải (Cải bắp) vụ sớm giữa tháng

 – Bí đỏ

– Cải thảo giữa tháng vụ sớm – Cải ngọt – Cải mơ – Cải bẹ mào gà – Cải củ

– Dưa hấu Thái

 – Dưa chuột (Dưa leo)

– Đậu bắp cuối tháng – Đậu trạch lai

– Mướp đắng (Khổ qua)

 – Rau dền – Rau đay – Rau muống

– Su hào sớm

– Xà lách trứng

* Tháng 8

– Bắp cải (Cải bắp)  vụ chính

– Bí đỏ – Bí xanh

– Cà chua

– Đậu cove không leo

 – Củ cải – Cải thảo vụ chính – Cải ngọt – Cải mơ – Cải bẹ mào gà – Cải củ – Cải cúc

– Dưa hấu Thái – Dưa chuột (Dưa leo)

– Đậu bắp – Đậu đũa – Đậu trạch lai

– Lơ trắng và xanh sớm

– Su hào sớm – Mướp đắng

– Xà lách cuốn giữa tháng – Rau muống – Rau ngót – Xà lách trứng

* Tháng 9

– Bắp cải (Cải bắp vụ chính

– Bí đỏ – Bí xanh – Cà chua F1

 – Củ cải – Cải bó xôi – Cải thảo vụ chính – Cải ngọt – Cải mơ – Cải bẹ mào gà – Cải củ – Cải cúc

– Đậu cove (leo và không leo) – Đậu đũa – Đậu trạch lai

 – Lơ trắng và xanh

 – Rau ngót

– Su hào vụ chính nên gieo su hào nhỡ hoặc to

 – Xà lách cuốn – Xà lách trứng – Xà lách xoăn tím

– Cà tím – Su su – Bầu.

* Tháng 10

– Bắp cải (Cải bắp) F1 vụ chính

– Cà chua

– Củ cải – Cải bó xôi – Cải thảo vụ chính – Cải ngọt – Cải mơ – Cải bẹ mào gà

– Đậu cove (leo và không leo) – Đậu Hà lan – Đậu trạch lai

– Lơ trắng và xanh

– Su hào

– Xà lách cuốn – Xà lách trứng – Xà lách xoăn tím

* Tháng 11

– Bắp cải (Cải bắp) F1 vụ muộn

– Bầu

– Cà chua vụ muộn

– Cải củ – Cải mơ – Cải ngọt – Cải thảo vụ muộn – Cải xoong

– Đậu cove (leo và không leo) – Đậu Hà Lan – Đậu trạch lai

– Lơ trắng và xanh

 – Su hào muộn chủ yếu gieo loại nhỏ và nhỡ

 – Xà lách cuốn – Xà lách trứng – Xà lách xoăn tím

* Tháng 12

– Bắp cải (Cải bắp) F1 vụ muộn

– Bầu

– Cà chua vụ muộn – Cà tím quả dài – Cải thảo vụ muộn – Cải ngọt – Cải mơ – Cải cúc – Cải xoong

– Đậu cove (không leo)

– Dưa hấu Thái – Dưa chuột (Dưa leo)

– Đậu cove (leo và không leo) – Đậu trạch lai

– Lơ trắng và xanh

– Su hào

– Xà lách cuốn – Xà lách trứng – Xà lách xoăn tím.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *